Slaget ved Civitate: Dengang normannerne slog Paven og fik Syditalien som legeplads

Illustration: Normannerkriger hvor man ser den lanse, der på hesteryg var med til at garantere krigernes sejre. Wikipedia.

Nogle gange kan man simplificere historiens komplicerede gang så meget, at man bevæger sig langt fra sandheden – og jeg indrømmer, at jeg ofte selv falder i samme fælde, når jeg til et af mine foredrag gennemgår Syditaliens historie, og sparer tid ved at fortælle, at ’Paven gav normannerne lov til at jage araberne og byzantinerne ud af landsdelen’.

Nærlæser man hvad der egentlig skete i Europa i det nye årtusind finder man i stedet ud af, at det er en grov forenkling, der på mange måder ikke stemmer helt overens med virkeligheden. I hvert fald hvis men ikke går ind på de pave-sympatiske historieskriveres præmisser, og i stedet dykker ned i fakta. Sidstnævnte har jeg gjort ved at læse om slaget ved San Paolo di Civitate, hvis udfald cementerede normannernes magt og gav dem hidtil usete beføjelser til at underlægge sig hele Syditalien, som de sad på helt frem til 1139. Paven GAV dem lov, ja, men normannerne havde taget Paven i husarrest efter at have slået hans enorme, pavelige koalitionshær i bakkerne nord for Foggia den 18 juni 1053, og tvang ham til at give ’dem tilladelse til at regere’.

Det var ingen nådegave, men et spørgsmål om ren og skær overlevelse for Pave Leo den IX. Med normannernes ridderkultur, love og måder at drive samfundet på forandrede de landsdelen markant, og introducerede en helt ny måde at anskue ressourcer på.

Optakten:

Normannerne, som kom fra og havde aner tilbage til de vikinger, som i 900-tallet bosatte sig i Normandiet, stiftede for første gang bekendtskab med Syditaliens brogede kludetæppe af landskaber og magtstrukturer i starten af 1000-tallet, da de første riddere drog på pilgrimsfærd til landsdelens hellige steder, især Ærkeenglen Mikaels helligdom i Monte sul’Arcangelo sul Gargano – Gargano er den halvø, som udgør Puglias hælspore.

På vejen mødte normannere både saracenere (datidens navn for muslimer fra den arabiske halvø) og de byzantinere, som havde siddet nogenlunde homogent på magten i Puglia, Basilicata og Calabria for at holde hedninge fra Mellemøsten og Germanien stangen. Som veltrænede riddere og dygtige legesoldater havde normannerne intet problem med at forsvare sig, og de tog gerne kampen op mod lokale klaner.

Det blev bemærket af longobarderne (et nordtysk folk, som efter Romerrigets fald bevægede sig ned gennem Italien, blev kristnet og sad på store besiddelser i især Campania og det nordlige Puglia) og Paven, som længe havde døjet med tilstedeværelsen af Byzans og araberne. Paven og longobarderne ansatte normannerne til at drive dem på flugt, men samtidigt lykkedes det samtidigt tidlige normannere som Rainulf Drengot og William Jernarm at blive henholdsvis grever af Aversa i Campania, og hele Puglia.  Jernarm var af den berygtede Hauteville-slægt, hvis yngste slægtninge snart skulle sætte Paven grå hår i hovedet.

Hasten hvormed de nye gæster i Syditalien satte sig på de befriede territorier bekymrede Leo den IX. Var magtbalancen i syd ved at tippe til nye mænd, der godt nok var kristne, men ikke havde nogle problemer med at rane jord og ting til sig, som faktisk ikke tilhørte dem? De lokale italienere var også vrede: De fik røvet deres ejendele og byer af de vilde riddere, og klagede deres nød til magthaverne. De talte foruden Paven i Rom også longobarderne i Abruzzo, Molise, Lazio og det rige hertugdømme i Salerno, fyrsten af Gaeta syd for Rom, ærkebispen af Amalfi og den tysk-romerske kejser, der sendte sine egne tropper til Syditalien for at hjælpe Paven med at jage normannerne ud af Syditalien. Det skulle være nu eller aldrig! Efterhånden havde Leo den IX opbygget en koalitionshær på 6000 ryttere, der også inkluderede en trumf, nemlig den berygtede, longobardiske general Argyrus, der ville lede soldater fra Konstantinopel til Syditalien for at hjælpe Paven ud af kniben.

Normannerne vejrede hurtigt faren, og fik sammensat en hær under Humboldt af Hauteville, Richard Drengot og flere fra Hauteville-familien, blandt andet Robert, som senere ville blive kendt som ’Den Røde Ræv’ Guiscard og den første, suveræne regent af et samlet Syditalien. Tiilsammen havde de kun 3000 ryttere. Halvt så mange som Paven. Til gengæld var de eminente på hesteryg, og frygtløse.

Slaget:

Paven havde udtænkt en knibtangsmanøvre, der skulle overraske normannerne: Han rykkede østover mod Puglia for at nå Fortore-flode, og på den måde presse fjenden ind mellem sin egen hær og de mange, byzantiske soldater, som han vidste var på vej vestpå fra øst, under Argyrus ledelse. Rygtet sagde at normannerne sultede efter en dårlig høst, og at de led af fejlernæring. Ryttere blev sendt ud for at forhandle en våbenhvile med dem, men normannerne nægtede, og insisterede på kamp, der brød ud den 18 juni 1053, mens begge hære stod på hver sin side af en højderyg udenfor Civitate.

Oversigt over hærene under Slaget ved Civitate: Rød: normannere. Blå: den italienske pavekoalition. Grøn: højdedraget. Fra Wikipedia.

Normannerne havde spredt deres ryttere ud på 3 flanker, og normannerfyrsten Richard Drengot af Aversa startede slaget ved at ridde op over bakken og angribe den italienske hær prompte. Italienerne blev rædselsslagne ved udfaldet, og prøvede på at flygte, men blev hugget ned under Richards forfølgelse, mens den tyske hær løb op på bakken, og mødte normannerne. Sidstnævnte bemærkede senere i en skriftlig kilde til slaget, at tyskerne var dygtige til at kæmpe til fods, men næsten ikke kunne styre deres bevægelser, hvis de var til hest. Det var modsat normannernes evner som rytterfolk, deres frygtløshed og evne for taktik, der til sidst sikrede dem sejren. De evnede at holde modstand mod tyskerne, og da Richard støtte til efter at have forfulgt den italienske hær, var slaget afgjort.

Efterspillet:

Der huserer 2 forskellige historier om, hvordan Paven prøvede at slippe ud af nederlaget: den ene, en pavelig kilde, siger, at han straks overgav sig for at forhindre yderligere blodsudgydelser, mens en anden fortæller, hvordan Paven flygtede ind i byen Civitates, da han så krigslykken vende, men blev smidt ud på den anden side af byporten af rasende indbyggere, der frygtede normannernes hævn.

Bagefter kom Leo den IX  i husarrest i Benevento, og ’behandlet respektfuldt’ – han fik godt med mad og drikke, men fik først lov til at gå fri, når han havde givet normannerne lovning på store dele af Syditalien. Paven skulle have prøvet at tie sig ud af kniben i hele 10 måneder, men da det ikke hjalp (og der heller ikke kom militær forstærkning fra Rom), måtte han gå med på normannernes præmisser. Slaget og dets eftervirkninger endte formelt ved traktaten i Melfi i 1059, hvor normannerne fik papir på deres nye herredømmer, og markerede et magtskifte af formel vigtighed på højde med slaget ved Hastings længere oppe i Europa. Den nye ’alliance’ mellem normannerne og Pavedømmet viste sig at føre til et endeligt brud mellem den katolske kirke i Rom og den tysk-romerske kejser, hvilket betød en stækket pavemagt, der dog hellere ville være venner med de farlige normannere, end uvenner.  

Her kan du se en lille film på engelsk om slaget: